Stowarzyszenie Psychologiczne Zaburzeni & Odburzeni

 

Niewielkie zmiany

Dotychczas od 2017 roku stowarzyszenie działało pod nazwą „Zaburzeni.pl”.
Jego głównym celem było odburzanie, a dokładnie propagowanie tej idei, czyli świadomej pracy nad swoim zdrowiem emocjonalnym.

Świadczyło nieodpłatne usługi polegające na organizowaniu terapii grupowych, dla osób z chorobami psychicznymi oraz zaburzeniami emocjonalnymi.
Działalność Stowarzyszenia dotyczyła także prowadzenia internetowych grup wsparcia.

Z uwagi na konieczność pewnych zmian rejestracyjnych, od 2021 powstało nowe stowarzyszenie, które jest niczym innym jak dalszą kontynuacją dotychczasowej działalności. Zmieniła się jedynie nazwa oraz adres.

Pragnę dlatego wszystkich uspokoić, iż zajęcia grupowe nadal będą się odbywały.
Po prostu pod nowym szyldem:
„Stowarzyszenie Psychologiczne Zaburzeni & Odburzeni”.

– Wiktor Stańczyk

Wstępnie

Image

 

Jesteśmy jak drabina 😉

Nasze stowarzyszenie całościowo powiązane jest z ideą społeczną, która nosi nazwę – odburzanie, a także różnymi możliwościami pracy terapeutycznej ukierunkowanej na nurty poznawcze.

Jesteśmy zwolennikami nie tyle co wiary, ale wiedzy o tym że ludzie posiadają możliwości budowania świadomego podejścia,
oraz świadomych postaw wobec mechanizmów zarówno zaburzeń lękowych, jak i osobowości, czy innych pomniejszych problemów emocjonalnych.

Jednak co ważne – ten rodzaj psychoedukacji – był  – jest – i będzie – tylko drabiną.

Dlatego do korzystania zachęcamy osoby, które dobitnie rozumieją to, iż ten rodzaj pracy nad sobą wymaga:
czasu, cierpliwości, budowania miłości wobec siebie, wyciągania własnych wniosków, oraz niestosowania „wiecznych” wymówek.

Co oferujemy?

Kliknij w link i po prostu zobacz nasze akcje: działalność SPZ&O