Członkowie

Poniżej przedstawiamy strukturę członkowską stowarzyszenia. Nie wszystkie osoby muszą wyrażać zgodę na obecność na tej liście, ale jesteśmy prawnie zobowiązani do przedstawienia głównych osób zarządzających oraz tych którzy zgodę wyrazili.
Tak więc:

PRZEDSTAWICIEL/ZARZĄD

– mgr Wiktor Stańczyk. Przedstawiciel Stowarzyszenia. Strona prywatna: www.emocjobranie.pl, kontakt e-mail: wiktor@emocjobranie.pl

– mgr Hewad Sani. Strona prywatna:
www.odburzanie.pl, kontakt e-mail: admin@odburzeni.pl

– 
mgr Katarzyna Sobocka. Kontakt: ksobocka@zaburzeni.pl

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Bartosz Daniel – wolontariusz, sprawy organizacyjne.
– mgr Robert Kakietek, psycholog, terapeuta uzależnień.
– mgr Katarzyna Ledzion, psycholog dziecięcy.
– mgr Monika Tadeusiak, psycholog dziecięcy.
– mgr Marta Szczepaniak, psychotraumatolog.

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

Pani mgr Zofia Sobolewska – Mellibruda. Witryna uczelni, której przewodniczy: http://www.psychologia.edu.pl/

WYJAŚNIENIE

Przedstawiciel i Zarząd pełnią funkcję organizacyjną stowarzyszenia, a także są autorami różnych działalności stowarzyszenia i jeśli tylko mogą, biorą w nich aktywny udział.

Członkami Stowarzyszenia są osoby, które biorą czynny udział w projektach stowarzyszenia oraz zostali zapisani do grona członków.
Grupa ta posiada głos w sprawie wyboru Zarządu i mogą przedstawiać własne pomysły dotyczące działalności stowarzyszenia.
Członkiem Stowarzyszenia można próbować zostać tylko i wyłącznie wtedy, gdy wykonuje się na rzecz stowarzyszenia konkretną i aktywną działalność.

Członkami Wspierającymi są osoby, które deklarują cyklicznie wspierać stowarzyszenie finansowo, zgodnie z ustaloną kwotą przez Przedstawiciela.
Członkowie Wspierający nie mogą wybierać Zarządu, ale mogą za to przedstawiać pomysły dotyczące działalności SPZ&O.
Jeśli będziesz chciał zostać członkiem wspierającym, to skontaktuj się z nami: Kontakt.

PRAWA I OBOWIĄZKI

Zarówno przedstawiciel, jak i zarząd, a także członkowie mają określone prawa i obowiązki, o których mówi Regulamin Stowarzyszenia. Dostępny jest on do wglądu dla każdego zainteresowanego.
Jeśli chcesz go uzyskać wyślij e-mail na adres: poradnia@zaburzeni.pl.